Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RetroChata.pl

 

RetroChata.pl to internetowy sklep, w którym przede wszystkim znajdziesz wiele światowych okazów vintage z przełomu lat 1950-1980. Wielką miłością darzymy styl skandynawski ale nie przejdziemy obojętnie obok perełek PRL. Nasze przedmioty są starannie wybierane i oferowane na sprzedaż. Nasi partnerzy biznesowi zlokalizowani są w całej Europie, począwszy od rzetelnie wybieranych dostawców po odbiorców indywidualnych czy przedsiębiorstw. 

 §1
Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dalej "Sklep" prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu dalej "Regulamin".
 2. Właścicielem Sklepu, który dostępny jest pod adresem strony internetowej https://www.RetroChata.pl jest Retro Kamil Olejnik, 91-082 Łódź, Srebrzyńska 45/46,
  NIP: 7272839660, REGON: 384763453, kontakt, tel. 883981099, adres email: kontakt@retrochata.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź Kupujący – każdy podmiot kupujący w sklepie.
 4. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu i jest nieodłączną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Zamówienie złożone drogą elektroniczną czy poprzez telefon, oznacza zgodę na akceptację regulaminu sklepu.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 8. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania oferowanych produktów w sklepie i późniejszego użytkowania zakupionego towaru.
 10. Towary złożone na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi. 
 11. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych i nie są nowe.

 

 §2
Zamówienia

 

 1. Zamówienia można dokonywać poprzez zarejestrowanie się w sklepie lub dokonywać można zakupów bez rejestracji podając dane przy każdym jednorazowym zamówieniu.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, akceptując regulamin sklepu.
 3. Dokonując zamówienia, rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjęta Polityką prywatności.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3
Płatności 

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§4
Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5
Koszt, Sposoby, Termin dostawy,

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży mówi inaczej. Koszty dostawy Produktu w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. Termin dostawy produktu wynosi do 7 Dni Roboczych,(dzień roboczy to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest ten najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji, po wyborze płatności elektronicznej, lub od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie, po wyborze tradycyjnej płatności, bądź po wyborze przesyłki za pobraniem.
 4. Terminem gotowości produktu do odbioru osobistego określa się tak samo jak w przypadku zamówień z opcją wyboru przesyłki kurierskiej czy pocztowej, tylko z pominięciem czasu dostawy przez operatora.
 5. Więcej o terminie realizacji znajduje się w zakładce "Czas realizacji zamówienia" na stronie głównej.

 

§6
Reklamacja, Rękojmia

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Jeśli okaże się, że towar nosi widoczne ślady użytkowania czy uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Kupującego, reklamacja czy rękojmia zostanie odrzucona.
 4. Z uwagi na unikatowy i używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji czy rękojmi podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach oferty.
 5. Dodatkowo z uwagi na oferowanie w sklepie używanych Przedmiotów, Towarów, czas reklamacji oraz rękojmi  wynosi maksymalnie rok od czasu ich wydania.
 6. Kupujący po otrzymaniu przesyłki powinien sprawdzić stan przedmiotu i ewentualne zastrzeżenia zgłosić nie później niż następnego dnia po otrzymaniu przesyłki. Po upływie tego terminu wnioski będą odrzucane. 
 7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, ustawienia monitora itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 §7
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania czy uszkodzeń - każdy element musi być kompletny i dostarczony w oryginalnym stanie niezmienionym, w takim jakim dotarł do Kupującego. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. 
 5. Po akceptacji w terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

 
§8
Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z wydanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgłasza to na adres firmy w formie papierowej bądź elektronicznie na kontakt@retrochata.pl
 6. Dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień. 
 7. Podane dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych takich jak hostingodawca, podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, np. oprogramowanie księgowe, podmiot zapewniający usługi marketingowe czy portale społecznościowe.
 8. W przypadku gdy Klient wybiera sposób dostawy przesyłki drogą pocztową lub przesyłką kurierską, właściciel sklepu udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie właściciela sklepu.
 9. W przypadku gdy Klient, wybiera sposób płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, właściciel sklepu udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w swoim sklepie internetowym.

 

§9
Usługi elektroniczne w sklepie

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne m.in.: Konto, czyli indywidualna dla każdego klienta funkcja sklepu, panel, dostępny po zarejestrowaniu się. Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto, korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę, wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do retrochata.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@retrochata.pl lub też pisemnie na adres firmy.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców może być także potrzebne podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu retrochata.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego "pola" w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do retrochata.pl, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@retrochata.pl lub też pisemnie na adres firmy.
 8. Wymagania techniczne, które niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer,Opera, Google Chrome, oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Odnośnie postępowania reklamacyjnego,zaleca się kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@retrochata.pl, bądź ewentualnie drogą papierową.
 11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

 §10
Własność intelektualna

 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10
Wejście w życie, postanowienia i zmiany Regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl